2019
2019

Пламен Дойнов

Пламен Дойнов е поет, драматург и литературовед. Редактор в седмичника „Литературен вестник“, доцент и доктор на науките в Нов български университет, където преподава история и теория на литературата, академично и творческо писане. Автор на 9 книги с поезия,...

Истории vs. Политика – Среща с авторите Захари Карабашлиев, Дмитрий Глуховски, Томас Макгонигъл и Пламен Дойнов

За литературата и политическото като две неделими части от едно цяло, за тяхната понякога травматична, но неразривна връзка, както и за литературата като опозиция. По опасния път на този разговор ще ви преведат един от най-провокативните съвременни руски...