ПЕТЯ КОКУДЕВА

Варна, 1 юни, ранен следобед. Влизам на среща с деца в училищна библиотека. Насреща ми – не точно деца. Тийнейджъри в 6 клас. Гледат ме изпитателно, а момчетата естествено започват от вратата с пиперливите шеги. Нямам нищо против....