2019
2019

Мирела Иванова

Мирела Иванова е родена на 11 май 1962 година в София. Започва да печата стихове в списание „Родна реч“ още като ученичка в  Немската гимназия. Първата й стихосбирка „Каменни криле“ излиза през 1985 година във варненското издателство „Георги...

Внимание: Жени в литературата! Среща с Нарине Абгарян, Мария Лалева, Мирела Иванова

Имат ли жените своето достойно място на литературната сцена? Изкуствено създадено ли е разграничението между т.нар. „мъжка” и „женска” литература? На всички тези въпроси ще се опитат да намерят отговор наричаната „арменският Маркес” Нарине Абгарян („Три ябълки паднаха...