Катрин Ефтимова

Родена през 1991 във Варна. Завършила Дизайн за архитектурна среда в ВСУ Черноризец Храбър – Варна. Специализирала е в Истанбул – графичен дизайн. Започва работа като графичен дизайнер в Сталкер студио, прави стаж в Истанбул в рекламна агенция...