2019
2019

Дмитрий Глуховски

Дмитрий Глуховски е роден през 1979 г. в Москва, Русия. Изучавал е усилено френски език в началното си училище в руската столица, а образованието си по международна журналистика получава в Израел. Работил е като журналист (и кореспондент) в...

Истории vs. Политика – Среща с авторите Захари Карабашлиев, Дмитрий Глуховски, Томас Макгонигъл и Пламен Дойнов

За литературата и политическото като две неделими части от едно цяло, за тяхната понякога травматична, но неразривна връзка, както и за литературата като опозиция. По опасния път на този разговор ще ви преведат един от най-провокативните съвременни руски...