2018
2018

„Целта на Европейска награда „Димитър Димов“ е да отличава романи с висока художествена стойност, които отразяват съвременната и историческата ни действителност чрез плътност и логика на характерите, психологическа убедителност на сюжета, композиция и хармоничност на цялостната художествена постройка“, поясни Теодора Димова и допълни, че „творчеството на Димитър Димов носи духа на големия европейски роман“, затова и наградата е европейска, а наградата се учредява във Варна, защото част от действието на „Тютюн” се развива във Варна, един преломен момент. „В „Роман без име“ действието също се развива във Варна – това е обяснение в любов към баща ми, към Варна и към морето.”
 

СТАТУТ НА EВРОПЕЙСКА НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРА „ДИМИТЪР ДИМОВ“

 
…романите на Димитър Димов ни помагат да видим от една нова страна, под един нов ъгъл нашето място върху културната и духовната географска карта на света…
Кръстю Куюмджиев, „Димитър Димов. Монография“

 
Европейската наградата на името на Димитър Димов се учредява от фестивала ВарнаЛит под патронажа на кмета на Община Варна в навечерието на 110-годишнината от рождението на писателя. Тя ще се връчи за първи път на фестивала ВарнаЛит през 2019 година. Целта й е да отличава романи с висока художествена стойност.
Наградата се връчва всяка година. Конкурсът има само една категория – роман – и само една награда – първа – в размер на 10 000 лв. Наградата не се връчва посмъртно.
В конкурса могат да участват творби на съвременни български автори, както и романи на съвременни автори от Европа, преведени и издадени на български език от български издателства за първи път и публикувани в периода 1 януари 2018 – 31 декември 2018 г. Чуждоезичните романи трябва да са издадени в страните си за първи път най-много десет години преди връчването на наградата. Предложенията се приемат от издателствата на книгите. Всяко издателство може да номинира до 4 свои романа – до два на български и до два на европейски автор. За участието в конкурса издателството трябва да е получило изричното съгласие на автора.
 
Заявление за участие се приемат до 15.01. 2019 г. Кандидатите предоставят безвъзмездно 5 екземпляра от всяка от предложените от тях книги и електронен вариант на всяка от тези книги, предназначен за четене от членовете на журито в чужбина. Те са придружени от формуляр, който може да се изтегли от сайта на фестивала ВарнаЛит, както и от сайта на Община Варна live.varna.bg. Формулярът и електронния вариант на номинираните текстове се изпращат на имейл ddimov.nagrada@gmail.com. Книгите се изпращат на адрес Варна 9000, бул. „Сливница“ 2, Фестивален и конгресен център.
Предоставените екземпляри не се връщат, а се даряват на книжния фонд на библиотеки в Община Варна.

Наградите се присъждат от жури в състав от 5 души – председател и четирима членове. Мандатът на журито е от 15 януари до датата за връчване на наградата.
Председателят на журито и членовете му се избират от организаторите на фестивала ВарнаЛит и от Патрона на наградата на ротационен принцип. Журито се състои от изтъкнати писатели, литературоведи, преводачи и общественици. Членовете на журито декларират своята необвързаност с кандидатурите и под никаква форма не могат да участват в конкурса. Заседанията на журито се свикват и ръководят от председателя. За всяко заседание се води протокол. Журито взема своите решения с консенсус. При невъзможност за постигане на консенсус, журито взема своите решения след тайно гласуване с обикновено мнозинство. Финалното решение за носителя на наградата се взема в деня на нейното връчване. Членовете на журито подписват декларация за конфиденциалност, че се въздържат от публични и частни изявления по повод работата на журито и определянето на носителя на наградата. Това право има само председателят на журито след приключване на работата му.

 
Присъждането на наградата се извършва в два кръга. В първия кръг журито определя 5 номинирани за наградата романи, независимо български или чуждоезични, които се обявяват на 31 март 2019 г. Във втория кръг журито определя носителя на наградата измежду номинираните романи, а името на победителя в конкурса се обявява на официална церемония в навечерието на рождената дата на Димитър Димов в рамките на фестивала ВарнаЛит.
Решението за номинациите и наградата не подлежи на преразглеждане. След приключване на дейността на журито, неговият председател предава всички подписани през годината протоколи за съхранение в Община Варна.

 
На снимката: експонати от Къщата музей на Димитър Димов в София